Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

Οι άνθρωποι και τα πράγματα

 

Οι άνθρωποι δημιουργήθηκαν για να αγαπηθούν.
Τα πράγματα δημιουργήθηκαν για να χρησιμοποιηθούν.
Ο λόγος που ο κόσμος είναι μέσα σε ένα Χάος
είναι γιατί τα πράγματα έχουν αγαπηθεί 
ενώ οι άνθρωποι απλώς χρησιμοποιούνται.